ΕΔΑ ΘΕΣΣ - Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης

 Το password θα πρέπει να περιέχει 10 χαρακτήρες οι οποίοι ικανοποιούν 3 από τους ακόλουθους κανόνες:
  • Κεφαλαία γράμματα ευρωπαϊκών γλωσσών (A έως Ζ, με διακριτικά σήματα, ελληνικούς και κυριλλικούς χαρακτήρες)
  • Πεζά γράμματα ευρωπαϊκών γλωσσών (A έως Z, με διακριτικά σήματα, ελληνικούς και κυριλλικούς χαρακτήρες)
  • Τα βασικά 10 νούμερα (0 έως 9)
  • Μη αλφαριθμητικούς χαρακτήρες (ειδικά σύμβολα) (για παράδειγμα,!, $, #,%)
  • Κάθε χαρακτήρας Unicode που έχει χαρακτηριστεί ως έναν αλφαβητικό χαρακτήρα αλλά δεν είναι κεφαλαία ή πεζά. Αυτό περιλαμβάνει χαρακτήρες Unicode από τις ασιατικές γλώσσες.
  • Δεν μπορεί να είναι ένας από τους τελευταίους 4 κωδικούς που έχετε χρησιμοποιήσει.